Промоция:

Трактор К701
Наличен в АД „ТОСС” Добрич 300 к.с. Рециклиран 100% на 15.10.2017г.
 
 


Промоция:

Трактор Т150
Наличен в АД „ТОСС”  Добрич  180 к.с. Сервоуправление Рециклиран 100% на 01.11.2017г.

 


Промоция:

Резервни части
за плугове, култиватори, дискови брани, продълбочители, сенокосачки, сламопреси, фуражосмесителни ремаркета, куки САТІ, САТІІ, САТІІІ, САТІV, винтове трета точка навесна система - 0899175507;