Уредби за работа на двигателя
с метан или пропан

 

ТОСС АД Добрич е официален дилър на Autogas Italia Srl(Модена, Италия), която работи в сектора на производството на уредби,позволяващи работата на двигателя със сгъстен природен газ (CNG )-метан или с втечнен нефтен газ (LPG)-пропан бутан. Благодарение на дългогодишния си опит и тясното партньорство с разработчици на горивни системи за двигатели с вътрешно горене, Autogas Italia Srl използва най-новите постижения в тази област и непрекъснато актуализира и подобрява своите продукти.

Последователната работа и желанието да се движат напред дава на Autogas Italia Srl възможност да има силно присъстие на международния пазар, където съществува възможност за използване на газ като алтернативно, екологично гориво.

Гамата от продукти на Autogas Italia Srl са резултат от непрекъснато експериментиране и изследвания, насочени към пълно удовлетворение на нуждите и желанията на клиентите, съответстващи на основните области на технологичното развитие и международните стандарти R 110, R 67-01 и ISO 15500 и в пълно съответствие с европейските стандарти за опазване на околната среда EURO 5 - EURO 6 за моторни превозни средства

 Качеството на продукта е било начална точка и цел, която трябва да се следва. Гарантирано е от строга система за контрол, при която всеки един компонент се следи на всички етапи от производството. Сертификатът за качество ISO 9001/2008 е естествената последица и признание.

Във време, когато въпросите за мобилността и опазването на околната среда са от първостепенно значение, търсенето на екологични решения става все по-важно. Autogas Italia Srl Ви предлага най-съвременни екологични решения по отношение на екологичната съвместимост и с огромна полза от ниски текущи разходи.