ЛИНДЕ

Ремонт на мотори Линде Диагностика на мотори Линде

„Техническо обслужване на селското стопанство” АД извършва диагностика и ремонт на хидравлични помпи,хидравлични мотори Линде, Зауер, Рексрот и др., хидравлични разпределители, хидроуправления, хидравлични цилиндри. Продажба на нови оригинални хидропомпи, хидромотори, разпределители, хидроуправления.

От началото на 2013 г. „ТОСС” АД е регионален представител на „БАГЕР ХИДРАВЛИКА-2” ООД  гр.Пловдив , официален представител и оторизиран сервиз на Linde Hydraulics, Германия.

„ТОСС” АД извъшва с мобилен сервиз на място при клиента диагностика на хидромотори,хидропомпи и разпределители ЛИНДЕ и ги демонтира, а „БАГЕР ХИДРАВЛИКА-2” ООД извършва ремонта с оригинални части, тестването и настройването им, за което издава протокол от стендовите изпитания. След това „ТОСС” АД монтира агрегата, извършва смяна масла и филтри, диагностицира машината и издава гаранционната карта на работещата машина.

„БАГЕР ХИДРАВЛИКА -2” ООД притежава най-големия компютризиран стенд в България с мощност 260 кW, на който се тестват и настройват отремонтираните изделия. Стендът е оборудван с измервателна техника Hydrotechnik-Германия