Сервиз, Ремонт

Цялостна гаранционна и извънгаранционна поддръжка, обслужване, ремонт и надграждане на доилно и фермерско оборудване с оригинални части и консумативи на GEA Farm Technologies WESTFALIA SURGE.

Сервизните ни специалисти се обучават от инженерите на GEA Farm Technologies Австрия, както на територията на Р. България така и в чужбина, с цел удволетворяване високите изисквания за качеството на извършените ремонти и услуги от страна на фермера.

Изготвяне на индивидуални технологични решения и Евро проекти за кравеферми по Европейските програми за развитие за периода 2014-2020г.

 

РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА:

 • централни млекопроводи (различни видове)

 • доилни зали (различни видове)

 • вакуум помпи и вакуум агрегати (различни видове)

 • пулсатори (различни видове)

 • хладилни вани и танкове

 • скрепери (различни видове)

 • помпи и мотори за лагуни (различни видове)

КОНСУМАТИВИ:

 • доилни чорапи,чаши,маркучи и др.

 • препарати за измиване и дезинфекция на доилната инсталация и хл.вана и танкове

 • препарати за дезинфекция и запечатване на вимето преди и след доене

 • препарати за дезинфекция на копитата