Доилна зала “Рибена кост”

Доилна инсталация Рибена кост

Модерните млекопроизводителни ферми търсят доказани в практиката, гъвкави концепции за доилни системи. Доилната зала Рибена кост в продължение на десетилетия доказа своята ефективност, но и сега търпи непрекъснато развитие в посока на подобрение и оптимизация

Разполагане на животните

Оптималното разположение на животните е важно за лесен достъп и най-добра видимост към вимето по време на доене. Честите промени в групите не са проблем благодарение на широките и удобни проходи и възможността за индивидуално нагласяване на гръдните ограничители според големината на животните.

Конвенционалните доилни зали тип Рибена кост, модел Europa 1200, EuroClass 1200 притежават ръчно и пневматично задвижващи се входно – изходни врати. Това е благоприятно за по-големите доилни зали, тъй като намалява трудовото натоварване на операторите и им дава възможност по-дълго да се фокусират върху доилния процес.

 

Моделът EuroClass 800/850 принципно прави доилните зали Рибена кост по-икономични: Планът на доилните боксове под ъгъл 50 градуса пести място и намалява дистанцията между доилните места, с което се намалява движението на оператора между кравите. Поставянето на доилните апарати е между задните крака на кравите. Това се отразява в увеличаването броя на издоените крави от един дояч на час.

 

Бърз изход Модификация Rapid Exit (Бърз изход)

В моделите Rapid Exit гръдните ограничители се вдигат нагоре след доене и всичките крави могат да напуснат доилната зала едновременно. Това намалява цикловите времена на групите и естествено допринася за устойчиво повишаване на производителността.

 

EuroClass 1200/1200 RE

Моделите EuroClass 1200 и 1200 RE: две доилни системи - една успешна концепция!

 

EuroClass 800/850/800 RE

Със своята концепция, пестяща време и място, EuroClass 800/850 е просто недостижима, когато става въпрос за ефективност.

 

Доилна зала-SwingOver PosiSwing

Това е носещото рамо за доилните зали тип SwingOver с прехвърляне на доилните апарати.

 

Доилна зала Модел Challenger 45

Това е изключително здрава и надеждна доилна зала с бърз изход на групите.

 

Доилна зала модел Global 45

Тези доилни зали се фокусират върху максимален комфорт и са подходящи за големи фамилни ферми и млекопроизводствени предприятия. Magnum 40

 

Доилната зала модел Magnum 40 е конструирана и впоследствие усъвършенствана, за да отговаря на изискванията на интензивно работещите предприятия в продължение на 24 часа. Доилна зала модел Europa 1200 Доилната зала Europa 1200, това е решението, което гарантира перфектното протичане на доилния процес при малки до средни по големина стада. Концепцията е изключително гъвкава и позволява разширяване.