Доилна зала “Паралел”

Доилна инсталация Сайд бай сайд

Все по-големи стада трябва да бъдат издоени, за 365 дни в годината, често пъти дори и по 3-пъти дневно. От тук идва и желанието за висока средна производителност, съкратено време за доене или икономии.

Доилни зали тип Сайд-бай-Сайд – висока производителност при най-висок комфорт за човека и животните! Структурата на съвременните млекопроизводствени предприятия непрекъснато се променя. Все по-големи стада животни трябва да бъдат издоявани, при това 365 дни в годината, понякога дори и 3-кратно на ден. Всичко това рефлектира в желанието да се постига висока средна производителност, намалено време за доене или постигане на икономически ефекти, например такива като по-ниски производствени разходи.

Доилни зали тип Сайд-бай-Сайд са решението, което отговаря на тези изисквания с технологични решения, съобразени с индивидуалните желания на клиента. Доилните зали тип Сайд-бай-Сайд притежават ключовото предимство, че имат по-тесни доилни места, в резултат на което и разстоянията, които трябва да изминават доячите и животните са по-кратки. В крайна сметка това се отразява върху производителността, т.е. повече крави на един оператор за час, а това означава по-висока ефективност и по-бързо възвръщане на направените инвестиции.

Тези доилни зали предлагат много по-висок от очаквания комфорт както за животните, така и за операторите. За да отговори на всички изисквания на модерното млекопроизводство, ГЕА Вестфалия Сърдж България предлага една широка гама доилни зали тип Сайд-бай-Сайд.

 

Comfort M

Моделът Global 90i със своето индивидуално индексиране на животните е доказал своите предимства по света и е правилното решение за средно големи и големи предприятия.

 

ComfortTop

Моделът Comfort Top отговаря на всички изисквания на средните и по-големите предприятия, тъй като притежава възможността за групово индексиране на животните.

 

Magnum 90i

Моделът Magnum 90i отговаря на всички изисквания на интензивно работещите предприятия, където се дои 24 часа на ден.