Доилна зала “Тандем”

Доилните инсталации Тандем2.

Те са икономически ефективни въпреки индивидуалното, съобразено с нуждите на животното, доене. Индивидуалният подход е най-важният фактор за едно успешно млекопроизводство. Доилните инсталации AutoTandem са доказали своите качества и отговарят на тези изисквания.

Този тип доилни зали са икономически ефективни и въпреки индивидуалните решения осигуряват необходимия комфорт на животните и човека – това са най-важните фактори за успешното млекопроизводство. Доилните зали тип AutoTandem отговарят на всички изсквания: с високата технология, солидна конструкция и високо ниво на автоматизираност на процесите.

Животните влизат и напускат своите доилни боксове независимо едно от друго. При този тип доилни зали няма забавяне на доилния процес, когато има по-трудно доящи се животни. Входно-изходните операции са автоматизирани с фотосензори. Условията на труд за операторите са значително подобрени и това се дължи на равномерното протичане на процеса, както и на създадения комфорт на доене.

 

MultiLine е предпазен панел от неръждаема стомана, който защитава пулсаторите, свалящите цилиндри на доилните апарати, управляващите клапани, вакуумпровода и окабеляването. Надеждната защита срещу замърсяване и влага минимализира разходите за обслужване и поддръжка. Затварянето на системата намалява шумовите нива в помещението. Гладката повърхност е извънредно лесна за почистване. Системата MultiLine може бързо и лесно да се демонтира и монтира отново.

 

Тип AutoTandem

Автоматизирано доене: животните се доят индивидуално, комфортно и удобно.

 

Тип AutoTandem Melkbox

Икономически ефективни и гъвкави: два пъти по-добри. По-голямо желание за доене.

 

Още от първия ден, когато доилния робот MIone бъде при Вас, във Вашата ферма, Вие и Вашите крави ще преживеете по един съвършено нов начин процеса доене: изведнъж Вие ще можете напълно независимо да планирате индивидуално и гъвкаво работния процес, тъй като MIone ще Ви освободи от времето за доене. Така Вие печелите време за други важни задачи във Вашата ферма, на които можете изцяло да се посветите. С Mlone няма фиксирани времена за доене. В действителност не само Вие, но и Вашата ферма и Вашия времеви бюджет печелят от работата с мултибокс сиситемата.

 

Как работи:

Чрез видеокамера се записват формата и точното положение на цицките на вимето, след което се поставят доилните чаши. Няма по-надежден начин на поставяне от този.