Доилна зала “Карусел”

Каруселна доилна инсталация

Автоматизираната роторна система Auto-rotor осъществява спокойно непрекъснато доене, спестяваща време рутина на доене, както и автоматична стимулация, накратко перфектното доене!

Автоматизираните роторни системи Auto-rotor още преди десетилетия направиха революция в световното млекопроизводство.

Автоматизираните роторни системи са предназначени за ефективно доене на по-големи стада. Те осигуряват непрекъснат и спокоен доилен процес. Непрекъснатият поток от крави има за резултат една ефективна работна рутина с минимален стрес, както за кравата, така и за оператора. Накратко: това е перфектното доене!

На основата на десетгодишния опит със системите Auto-rotor по целия свят, нашите иновативни решения продължават да доставят на млекопроизводителите днес ползи, както от солидната надеждност, прогресивната технология и висока потребителска стойност, така и от повишаване ефективността на млекопроизводствените предприятия.

Техниката се използва оптимално и едновременно, без да се натоварва.

В бъдеще ние ще продължаваме да се ориентираме към усъвършенстване на системата AutoRotor, което ще отговаря на Вашите нарастващи потребности. Заедно с Вас ние ще сравняваме нашия практически опит и той ще бъде водещ в бъдещото развитие на тези системи.

 

AutoRotor Magnum 40/40-F

Автоматизираните системи АутоРотор тип Рибена кост са убедителни с оптималното разположение на доилните места. Диагоналното разположение на животните позволява на доячите перфектен поглед върху виметата през целия доилен процес.

 

AutoRotor Magnum 90/90-S

Автоматизираните системи АутоРотор тип Сайд-бай-Сайд притежават едно ново качество: тази нова система предлага оптимално разположение на доилните места за по-голям брой животни и за повече комфорт.

 

AutoRotor Global 90/70

Автоматизираната роторна система модел Глобал 90 продължава успеха на продуктите от този тип и предлага убедителни качества при ниски инвестиционни разходи.