Доилни агрегати

Технически характеристики на вакуумагрегати ВА-20 и ВА-50

№  Наименование Mярка ВА-20 ВА-50

1

Номинален дебит Куб.м/час 21 55

2

Номинален вакуум кРа 50 50

3

Номинална мощност kW 1,5 3

4

Номинално напрежение V 380/220 380/220

5

Честота на въртене на електрическия двигател -1 min 1420 1430

6

Честота на въртене на вакуумпомпата -1 min 1160 1300

7

Свръзки (вход и изход)   1,1/4” 1,1/4”

8

Смазване   автоматично автоматично

9

Смазочно масло   compr.  compr.

10

Разход на масло ml/h 2,5:3 3:3,5

11

Габарити      

 

     височина
     ширина
     дължина
mm
mm
mm
740
380
700
      300

385

925 

 

12

Маса   84 91
13 Доилни агрегати обслужвани едновременно бр. 4 8