Пръскачки прикачни AMAZONE

Прикачните пръскачки от серията UG Nova се предлагат с обем на резервоарите 2 400 и 3 200 литра-резервоари с оптимално разположен център на тежестта, абсолютно гладки стени,заоблена рама, високопроизводителни помпи. Точното дозиране се осигурява от щанговите крила Q-Plus или Super-S с работна ширина от 15 до 28м. Благодарение на профилната си конструкция те са много здрави и свръхлеки.Това позволява използването на тези пръскачки и с малки трактори. Транспортната им ширина е 2,40 м.
Прикачните пръскачки от серията UX на AMAZONE са компактни,с неголяма маса и нисък център на тежестта. Тази серия е от три пръскачки с резервоари 3000, 4450 и 5460 л.Окомплектовани са с щангови крила “Super-S” с ширина от 15 до 28 м. и с “Super-L” с ширина от 24 до 40м. Транспортнага ширина е само 2,60м. Крилата се прибират отстрани на резервоара.

технически данни