Доилни зали, централен млекопровод, хладилни вани

ТОСС предлага оборудване на "ИМПУЛСА”:

Строителен проект, проектиране по европейски програми
чрез „Сибола" 2000 (всичко комплексно от А до Я)

Система „Централен млекопровод”


виж

Зала за доене ”Рибена кост” - класически вид на зала за доенe


виж

Зала за доене ”Тандем” - рационално индивидуално обслужване


Зала за доене ”Хълбок до хълбок”-зала с минимални разстояния


Зала за доене ”Карусел” - мляко на конвейр


Вакуумни установки ”ПУЛСАВАК”


Автоматично измиване


Млекосъбирач


Автоматично доене


Мениджмънт на стадото


Охлаждане и складиране на млякото