ДОИЛНА ТЕХНИКА И РЕМОНТ

Доилна зала “Рибена кост”


виж

Доилна зала “Паралел”


Доилна зала “Тандем”  


Доилна зала “Карусел”  


Доилeн робот  


Доилни агрегати  


Доилни вакуумпомпи  


Избор на доилна техника  


Ремонт на доилна техника