Доилни апарати и консумативи

Доилен апарат IQ


виж

Доилeн апарат classic


Доилни чорапи каучукови  


Всички видове препарати за почистване и дезинфекция на доилната инсталация  


виж

Всички видове препарати за запечатване и дезинфекция на вимето след доене  


виж

Всички видове препарати за почистване и дезинфекция на вимето преди доене  


виж

Всички видове препарати за профилактика и дезинфекция на копитата  


виж

Всички видове препарати за дезинфекция на повърхностите във фермата  


виж

Консумативи за борба с мухите  


виж

Био спрей(боя) за маркиране на вимето  


виж

Био спрей(боя) за маркиране на кравите  


виж

Всички видове консумативи от които се нуждае вашата ферма  


виж

Сервиз и ремонт на доилни инсталации  


виж